Se celebra la darrera Junta Municipal prèvia a les Festes de Sant Joan Es van tractar diferents temes relacionats amb la seguretat i amb l’agilització d’alguns actes de les Festes

Dijous dia 9 es va celebrar la darrera Junta Municipal, prèvia a les Festes de Sant Joan 2024. Hi van assistir l’alcaldessa, Juana Mari Pons, la regidora de seguretat, Raquel Pericás, el regidor de Festes, Miquel Fullana, representants de l’oposició, Mª Jesús Bagur, Sandra Moll, Carla Gener i Maite de Medrano; el cap de Policia, Diego Pastrana, Carlos de Salort, representant del caixer senyor, Toni Bosch, representant dels caixers pagesos i Josep Olives, en nom de la capellana i el representant dels voluntaris, Tòfol Moll.

Durant la trobada, es van comentar les petites modificacions del Pla Director de Seguretat respecte al que es tenia del bienni anterior, quan el caixer senyor havia de sortir de Cas Compte.

En aquest cas es fa una petita modificació, ja que la casa senyorial és la de Can Salort, que es troba al costat. En aquest sentit, s’ha fet un annex amb les ubicacions interiors de la casa, per situar on es col·locaran els equips d’emergències i amb indicacions sobre la zona d’evacuació en cas d’emergències. Per aquest motiu, es va fer una visita a la casa del Caixer Senyor, amb les persones integrants del Pla Director, inclòs el seu redactor, Dani Franco.

El segon tema que es va tractar va ser sobre l’agilització dels actes. Concretament, es fa també una modificació al recorregut durant les corregudes de ses voltes. En lloc d’acabar a la Plaça Nova, s’allargarà fins a la plaça de les Palmeres i, llavors, tornaran pel carrer de Curniola.

L’objectiu d’allargar el recorregut és, precisament, millorar l’agilitat d’aquest acte i evitar que els cavalls quedin aturats a la Plaça Nova, alentint la cavalcada.

Amb aquesta modificació es volen recuperar, també, les corregudes dels cavalls de dos en dos, a la zona de Ses Voltes.

També es va incloure la possibilitat de recuperar la figura de masser, que acompanyarà el fabioler i seguirà el recorregut establert de la comitiva durant el Dia des Be. Igualment, i amb l’objectiu d’informar millor la ciutadania i visitants, es publicaran les rutes de les visites des be i dels replecs de Sant Joan.

Aquestes modificacions es notificaran a la direcció general d’emergències i, per part de l’equip de govern, es portarà al Ple municipal.

Finalment, es va fer esment en la necessitat de revisar els criteris que inclouen les assegurances per tal de cobrir totes les opcions, per millorar la seguretat dels caixers i cavallers, però també de la ciutadania, visitants i de l’entorn urbà.

En aquest sentit, es recomana amb insistència la contractació d’una assegurança civil per a cada cavall. En cas de no fer-se efectiva abans de la seva inscripció a la qualcada, el propietari haurà de signar una declaració responsable que el responsabilitzarà davant qualsevol accident a la via pública.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.