Una evolució constant: la situació actual dels VMP

Miriam Triay / Ciutadella – VMP, vehicle de mobilitat personal, és un concepte que neix, oficialment, el 2020 amb l’entrada en vigor de la normativa al voltant d’aquest tipus de vehicles. I que ha anat evolucionant al llarg d’aquests anys, amb la creació de noves lleis i ordenances, per acabar de regular els inconvenients que s’han contemplat a l’hora de conduir VMP.

Des del mateix moment en què les sigles VMP apareixen, fa quatre anys, ja ho fa per definir els vehicles de mobilitat personal d’una o més rodes, dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima compresa entre els 6 i els 25 km/h.

Però amb el temps, aquest concepte ha evolucionat, s’ha anat ampliant, i enguany ja contempla, entre altres, la obligatorietat de dur casc, i de contractar una assegurança. A més de presentar una edat mínima per a la seva conducció, de 14 anys. O de, i des del 22 de gener d’enguany, haver de comptar amb un certificat de característiques (el qual ha de venir de fàbrica; una homologació. Trobareu tot el necessari, referent a aquest tema, a la web de la DGT).

Entre les normes actuals trobam, per exemple, la prohibició de certs comportaments que tampoc es permeten en altres vehicles, com el consum d’alcohol i drogues, l’ús del telèfon mòbil o d’auriculars. Així com també, la obligació de dur casc, de no circular per vies i zones destinades a vianants, de no poder dur mercaderies… [vegeu la imatge].

A més, i una altra de les normes que no apareixen en aquesta imatge, contempla el fet que els VMP només poden circular per vies urbanes, mai per interurbanes. Ja que la seva velocitat màxima, és la indicada per aquest tipus de circulació i espais.

I les sancions són molt similars, a les mateixes imposades a altres vehicles, quant a quantia monetària que, al final, és de l’única forma que es pot multar, ja que de moment, encara no és obligatori l’obtenció d’una llicència per conduir aquests vehicles. De fet, i en paraules del subinspector de trànsit de la policia de Ciutadella, Luís Sánchez: “S’entén que aquest tipus de vehicle és estrictament per ser emprat dins ciutats, en les quals, actualment, gairebé el 80% de la circulació comporta una velocitat genèrica de 30 km/h. A Ciutadella aquesta velocitat màxima existeix pràcticament per tot. Per tant, si un VMP pot circular màxim a 25 km/h, i la normativa indica que només ho pot fer per vies urbanes, no té sentit haver de demanar una llicència”.

ELS VMP A CIUTADELLA
Amb una normativa molt més extensa i exhaustiva al seu voltant, llavors, que convidam al lector a investigar a la pàgina de la DGT, on ho trobarà tot; i amb una darrera aplicació aquest passat mes de gener, la policia local de Ciutadella ha duit a terme una sèrie de campanyes, tant informatives com sancionadores, i té pensat seguir-ho fent, en vista dels resultats.

“Fins al moment, tenint present l’entrada en vigor de la nova ordenança, hem fet dues campanyes informatives i una de sancionadora. Una abans de l’aplicació d’aquesta ordenança, abans de les festes de Nadal, perquè la gent entengués el que havia de fer a partir del 22 de gener. I la veritat és que s’han corregit moltes conductes. Les campanyes han donat molt bons resultats. La gent s’ha conscienciat bastant”, ens explica el subinspector de trànsit.

Ara bé, encara hi ha, i com ell mateix ens explica, comportaments que no han quedat prou clars, i que necessiten de correcció: “El que veim que, fins al moment, encara no s’ha interioritzat, és que no s’ha de circular per vies interurbanes amb un VMP. Aquest comportament és bastant perillós perquè la velocitat màxima que poden assolir és molt baixa. No són vehicles pensats per aquest tipus de circulació. I l’altra conducta encara preocupant, és el fet que no es respecta la distància mínima, d’almenys un metre, amb el vianant quan se circula per una zona destinada a aquests. Si no es pot respectar la distància, s’ha de baixar del VMP i continuar a peu”.

És a causa d’aquesta falta d’interiorització, que la policia està preparant tres o quatre campanyes sancionadores més, abans que acabi l’any. Per obligar a la gent a agafar consciència del que s’ha de fer, de quina és la normativa, d’aquests vehicles de mobilitat personal que, en moltes coses, s’assemblen a les bicicletes. A més de compartir normes amb la resta de vehicles. I que, per tant, no estem davant normativa desconeguda.


El curiós incident del patinet a mig matí

L’ordenança, llavors, està clara, i els conductors de patinet saben el que han de fer. Evidentment, si no ho fan, les sancions també estan contemplades, i a l’abast de tothom qui ho vulgui saber.

Per aquest mateix fet, fa gairebé un any, amb una de les campanyes sancionadores, de què parlàvem abans, en marxa, quan A anava amb el seu patinet, escoltant música a través dels seus auriculars, no es va estranyar de ser multat. Una sanció de 200 euros, dels quals en va pagar 100, va ser el que li van imposar per no complir amb la normativa. Una situació perfectament quotidiana, i amb unes conseqüències totalment previsibles.

La sorpresa arriba quan fa tres mesos, a A li arriba una notificació de la DGT informant-lo que només li queden 5 punts en el seu carnet de cotxe. Sense entendre molt bé el què, es demanà hora per anar en persona a parlar amb la DGT.

A encara era novell i, per tant, presentava un carnet de 8 punts, en lloc dels 15 habituals en conductors veterans. Així, el fet que en l’actualitat disposi només de 5, suposa que li han llevat 3 punts. I que, de moment, no podrà optar als 12 dels novells passats 2 anys.

Un conductor novell, llavors, que en cap moment ha comès cap infracció, ni l’han aturat mai. Tampoc li han demanat el carnet, ni li ha arribat cap notificació de radar. De fet, en cas que fos per un radar, la notificació li hagués arribat a la seva mare, ja que el cotxe que condueix està a nom d’ella.

Així bé, què havia passat amb aquests 3 punts? Segons la funcionària de la DGT que va mirar-se el cas, i que, de fet, li ensenyà l’ordinador on s’explicava, la sanció del patinet era l’única que es contemplava en el seu expedient. És més, i pel que fa als punts perduts, aquests constaven com a conseqüència d’aquesta mateixa sanció. Però com era possible? La infracció s’havia comès amb un altre vehicle, se li podia imposar una sanció en el carnet de cotxe?

Doncs, segons ens explica el subinspector de trànsit, no. No és coherent, ni lògic, funcionar d’aquesta forma. Una ordenança no pot contemplar aquesta possibilitat, ja que, per a conduir el patinet, no s’exigeix cap permís de conduir. A més que es pot tenir un patinet a partir dels 14 anys, quan encara no es pot posseir cap tipus de carnet.

Llavors, estem davant un error. De quin tipus? No ho sabem. El que sí que sap A és que, de moment, té tres punts menys en el seu carnet de conduir, per haver duit auriculars anant en patinet elèctric. Un vehicle, VMP, contemplat per llei, d’igual manera que molts altres, com les velos. Un misteri, un curiós incident, el del patinet a mig matí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.