Iniciada la tramitació per contractar les obres d’ampliació i millora de tractament de la depuradora de Sant Lluís El projecte a executar inclou l'ampliació de les línies de tractament biològic, un nou decantador secundari o la remodelació del digestor de fangs

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha iniciat la tramitació per contractar i dur a terme les obres de millora del tractament de la planta depuradora de Sant Lluís, Menorca.

L’empresa pública gestiona el sistema general de sanejament i depuració associat a l’EDAR en virtut del conveni vigent signat amb l’Ajuntament. L’estat general de conservació i l’evolució de la població varen fer necessària la redacció d’un projecte d’ampliació i reforma de la planta.

Una vegada redactat, el projecte a executar inclou actuacions de millora de la instal·lació elèctrica i actuacions de millora a la mateixa EDAR, tals com l’ampliació de les línies de tractament biològic, un nou decantador secundari, o la remodelació del digestor de fangs, entre d’altres.

Aquestes actuacions permetran uns valors de cabal de 4.000 m³/dia, augmentant la capacitat en un 33% en el cabal i del 100% en el cas de la població equivalent.

El pressupost de les obres és de 4.464.921,74 € (IVA exclòs) i, una vegada contractades, el termini d’execució es preveu de 21 mesos.

L’aprovació d’aquesta tramitació va ser acordada pel Consell d’Administració d’ABAQUA el passat 30 de maig.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.