Descans i fertilitat Per Marta Seguí

Durant les últimes dècades, la tendència a la baixa de les taxes de fecunditat s’ha convertit en un problema de salut pública mundial. S’estima que el problema de la infertilitat afecta aproximadament entre el 8 i el 12% de la població mundial.

Les causes de la infertilitat poden ser molt diverses, però els últims estudis demostren que existeixen diversos factors d’estil de vida que hi poden influenciar, com per exemple la privació del son, entre altres.

L’insomni és un problema habitual de la societat moderna i el mecanisme pel qual la durada del son pot actuar sobre el sistema reproductiu està estretament relacionat amb el ritme circadià. Els ritmes circadians són els cicles naturals de canvis físics, mentals i de comportaments que experimenta el cos durant les 24 hores del dia. Els ritmes circadians es veuen afectats principalment per la llum i la foscor, i estan controlats per una àrea petita que es troba al mig de l’encèfal. Moltes hormones estan implicades en la funció reproductiva i totes elles estan regulades pel ritme circadià. Si el ritme circadià està alterat, llavors hi haurà un efecte inevitable sobre els nivells d’hormones reproductives.

La privació del son indueix l’activació l’eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal (HPA), és a dir, l’eix de l’estrès. Però aquesta influència és bidireccional perquè una hiperactivació de l’eix HPA també dificultat el son. L’alteració de l’eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal provoca que els nivells de diverses hormones reproductives siguin anormals i provoqui trastorns en el desenvolupament dels òvuls i la menstruació.

Durant la privació parcial del son, s’ha demostrat que les concentracions d’hormona estimulant de la tiroide (TSH) augmenten i es mantenen elevades durant tot l’endemà. Un alt nivell de TSH és responsable de l’absència d’ovulació, la falta de menstruació i els avortaments recurrents.

L’insomni s’associa amb un nivell baix de progesterona i aquest nivell baix de progesterona s’ha relacionat amb la infertilitat.

La baixa qualitat del son, la pèrdua de son i la interrupció del son provoquen una resposta inflamatòria que es correlaciona amb una infertilitat. Les substàncies que augmenten amb aquesta resposta inflamatòria estan relacionades amb la implantació, el desenvolupament de la placenta, el diagnòstic de preeclàmpsia severa o el part prematur.

En un estudi sobre la fertilitat masculina, es va trobar que una curta durada del son estava associada amb una reducció de la qualitat del semen, així com també a una alteració de la mobilitat dels espermatozoides.

L’evidència és clara: com a societat hauríem de canviar la nostra forma de descansar si volem intentar millorar la qualitat de la nostra fertilitat. Segur que el son no és la causa de tots els problemes per aconseguir un embaràs, però hem de tenir en compte que pot ser un factor que està a les nostres mans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.