Sant Joan i el futur: la producció de pellet a partir d’avellanes anticipa dificultats en el proveïment La família pagesa de Reus que les subministra avisa sa Cooperativa del Camp que la utilització de les closques de les avellanes buides com a biocombustible pot comprometre’n l’arribada en un futur molt pròxim

C.M / Ciutadella – La producció de pellet a partir de la closca de les avellanes com a combustible per a calefacció domèstica obre un horitzó d’interrogants pel que fa a la presència futura de les avellanes a les festes de Sant Joan. Ja fa uns anys que la família pagesa de Reus, a Tarragona, que subministra les avellanes a sa Cooperativa del Camp per a les festes ve avisant sobre la major rendibilitat econòmica que planteja la utilització d’aquests residus de la indústria agrícola com a matèria primera per a fer pellet per a combustió domiciliària, i enguany les advertències han agafat encara un major relleu.

L’elevat poder calorífic de la closca de les avellanes europees, gairebé tan alt com el de la llenya, no deixa lloc a dubte, el que farà, amb tota probabilitat, que la prolífica indústria de l’avellana tarraconina trobi en aquest residu una oportunitat de negoci més barata i menys costosa, en termes de feina, que l’opció del seu enviament a terres menorquines. La gerent de sa Cooperativa del Camp, Antònia Bosch, confirma que “ja fa un parell o tres d’anys que aquesta família de pagesos de Reus m’avisa de la possibilitat que aquest sigui l’últim any que arriben les avellanes buides de Tarragona. Enguany han insistit una mica més. Anem a passar enguany i ja veurem després, quan se’ns presenti el problema, com ho gestionam”. Bosch explica que “avui en dia, les avellanes fallades, les restes i els brots serveixen per a fer biocombustible, i, és clar, separar aquests elements requereix més ma d’obra i temps”.

Els avisos que arriben de Tarragona no impediran, no obstant, que el proper Dissabte de Sant Joan es tornin a llançar avellanes pels carrers de Ciutadella. Enguany, se n’han dut 230 sacs, uns 4.600 quilos, dels quals 1.300 es llançaren el Dia des Be. Per al cap de setmana, es posaran al carrer 135 sacs, uns 2.700 quilos, aproximadament. De totes les avellanes que arriben de Catalunya, l’Ajuntament de Ciutadella en paga el 50% i la resta, els venedors.

La xifra -230 sacs-, queda, amb tot, molt lluny encara de l’assolida el juny de 2005, quan sa Cooperativa agafà el relleu a Fernando Florit Roca en el seu paper de distribuïdor del fruit. Aleshores, es compraren 550 sacs de Tarragona, dels quals 130 es repartiren el Dia des Be i 320 el Dissabte de Sant Joan.

Antònia Bosch recorda que el dia de Sant Joan de 2006 es féu, de fet, la prova de tornar a llançar avellanes durant el caragol de Santa Clara, però l’experiment resultà bastant desastrós, atès que tan sols se’n van vendre 30 sacs.

La producció actual de l’avellana de Reus es concentra a la província de Tarragona. Es tracta d’una tradició molt antiga. No debades, el seu comerç es regulava a la llonja de Barcelona des del segle XIII.

Antònia Bosch, gerent de sa Cooperativa del Camp.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.