La reducció d’estades i la menor demanda d’oferta de serveis turístics es reflecteixen als resultats de les empreses turístiques El 40'89% de les empreses redueixen la facturació mentre que només el 20% l'augmenta. Els agroturismes continuen obtenint els millors resultats.

PIME Menorca continua amb la valoració dels empresaris sobre temporada turística amb les dades d’evolució de la facturació de les empreses turístiques del mes de juny.

L’enquesta es realitza als sectors de turisme actiu, turisme nàutic, lloguer de vehicles, cafeteries, bars i restaurants, comerç i de l’oferta d’allotjament als agroturismes i habitatges turístics de vacances.

La valoració que cada empresari realitza ve definida per la direcció on transcorre la seva xifra de negoci respecte al mateix mes de l’any anterior, bé augmentant, disminuint o la mateixa que va obtenir el 2023.

Resultats

Juny 2024
Augmentat             Igual             Disminuït
19’84%                    39’27%        40’89%

Els resultats de tot el sector turístic confirmen que la temporada 2024 no serà una temporada de creixement econòmic per a les empreses turístiques. Quan una mica més del 40% de les empreses ha obtingut ingressos menors que el 2023 i un altre 40% ha mantingut la seva xifra de negocis, no indica que les empreses millorin els seus resultats, sinó tot al contrari.

A la reducció del temps de vacances i a l’ajust de despesa dels visitants ja detectat al mes de maig, se suma la preocupació dels empresaris davant la propera aprovació de la reducció de jornada que malbaratarà de nou els resultats empresarials amb un increment de costos salarials sobrevingut.

Resultats per sectors

JUNY 2024-2023
Augmentat            Igual             Disminuït

Turisme actiu
9’09%                     45’45%         45’45%

Agroturisme
55’56%                  33’33%          11’11%

Lloguer de vehicles
4’17%                     33’33%          62’5%

Comerç
23’30%                 40’78%           35’92%

Restauració
23’53%                39’22%            37’25%

Habitatges turístics
27’78%                38’89%            33’33%

Empreses nàutiques
3’23%                   38’71%             58’06%

Les empreses d’allotjament rural es mantenen, com va passar al mes de maig, com l’activitat que millors resultats està obtenint quant a ingressos del mes de juny. Tot i que al maig van ser més el nombre d’empreses amb una facturació més gran, al juny també s’acosten al 60% les empreses que han superat el juny del 2023. Només l’11% ha tingut resultats pitjors.

L’altra cara de la moneda es troba als sectors de lloguer de vehicles i nàutic.

En aquest últim, gairebé el 60% de les empreses ha reduït la xifra de negocis, concentrant-se principalment en la indústria nàutica i en el lloguer d’embarcacions. A la indústria nàutica indiquen els empresaris que detecten certa aturada en la venda d’embarcacions tant nova com de segona mà, apuntant a la dificultat per trobar amarratges per a l’ús de les embarcacions. Pel que fa a l’activitat de lloguer d’embarcacions, les limitacions a l’ús de les rampes d’accés al mar i les normes imposades en plena temporada per a aquest tipus d’activitat està reduint la seva activitat.

Les empreses de lloguer de vehicles locals continuen enfrontant-se a una competència important d’empreses multinacionals amb agressives polítiques de preus que llasten els resultats de l’activitat. Continuen confirmant la reducció de dies d’estada que ja es va detectar l’any passat.

Les empreses de turisme actiu, sense assolir els resultats més negatius dels anteriors, tampoc no ha tingut un bon mes de juliol, quan més del 45% de les empreses han empitjorat els seus resultats respecte al passat any, en la mateixa mesura la tònica del sector ha estat mantenir la xifra de negoci.

L’activitat comercial no revalida la tendència iniciada al mes de maig, amb un 36% d’empreses que n’ha reduït la facturació, una mica més del 40% la manté, però un 36% la redueix, quan al mes de maig la distribució entre resultats va ser més equilibrada.

La restauració majoritàriament manté la xifra de negocis al mateix nivell que el 2023, encara que molt igualat al volum d’empresaris que ha tingut resultats més negatius. En aquest cas, un terç dels empresaris ha tingut uns millors ingressos que els obtinguts el juny del 2023. La reducció del tiquet mitjà i la menor pressió de la demanda dels visitants cap a aquest sector es reflecteixen els resultats.

Al sector d’allotjament en vil·les turístiques també es reflecteix la reducció del període d’estades que es manté des de l’any passat, ja que només el 28% ha tingut millors resultats i el 40% els ha mantingut, encara que una mica més d’un terç de els empresaris no ha arribat al mateix nivell que el juny del 2023.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.