El departament de Medi Ambient i l’Institut Tecnològic de Bijuteria signen un conveni per a la millora de l’Estació Central Depuradora de l’entitat L'acord permetrà garantir la millor qualitat dels efluents que es generen a l'EDC i que després s'incorporen a la xarxa de clavegueram

El departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació del Consell Insular de Menorca ha signat un acord de col·laboració amb l’Institut Tecnològic de Bijuteria (ITEB) per a la implementació de millores en l’Estació Central Depuradora (ECD) que té l’entitat per al tractament dels efluents generats per la indústria bijutera a l’illa.

L’objectiu de l’acord és garantir la millor qualitat dels efluents que genera el sector i que són tractats en aquesta planta depuradora per després incorporar-se a la xarxa comuna de clavegueram.

El conveni aprova una aportació màxima de 20.000 euros a l’ITEB durant el 2024 per automatitzar la neteja del filtre d’arena de l’ECD, l’adquisició d’un nou compressor d’aire comprimit i la realització d’un estudi per millorar la caracterització, de manera més precisa i ràpida, de la composició metàl·lica dels llots que se’n generen. L’acord dona compliment al pressupost prorrogat del Consell Insular del 2023, que preveu un ajut de caràcter nominatiu a favor de l’ITEB.

“La nostra finalitat amb aquest acord és contribuir a la dinamització econòmica i al desenvolupament sostenible del sector amb millores sobre les eines de prevenció i control d’impacte sobre el medi ambient. Entre altres, les actuacions fruit del conveni permetran fer més eficient el sistema de depuració de l’ECD i un ús més racional de recursos com l’aigua. Tant l’ITEB com el Consell compartim objectius en la matèria”, ha explicat el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, Simón Gornés.

Aquest institut, constituït l’any 1979, proporciona serveis al sector bijuter de Menorca i de les Balears sobre innovació tecnològica. Compta amb un laboratori d’assaigs on s’estudien, analitzen i experimenten els materials preferentment utilitzats en les indústries dels sectors de la bijuteria i la joieria, essent l’únic laboratori de la comunitat autònoma de les Illes Balears que disposa d’autorització per a la realització dels assaigs dels tres metalls prevists en la normativa vigent actualment.

Les millores permetran fer més eficient el sistema per filtrar potencials sòlids de les aigües residuals de l’ECD, i emprar aigua reciclada per a aquesta operació, reduint així el consum d’aigua de la planta. També millorar l’anàlisi de metalls, i valorar una tècnica alternativa per a la caracterització de la composició dels llots generats.

Per al seguiment de les actuacions objecte del present conveni es crearà una comissió de seguiment formada per un representant del Consell Insular de Menorca i un de l’Institut Tecnològic de la Bijuteria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.