Qui som


Edició digital del Setmanari d’informació local editat per Setmanaris i Revistes S.L. a Ciutadella de Menorca. Degà de la premsa local de l’illa.

• Director: Bep Al·lès

• Gerent: Silve Pons

• Edició Digital: Joan Mascaró B.

• Maquetació: Marc Torner

• Col·laboradors: Joan Mascaró M., Andreu Genestar, Pilio Piris, Maria Alzina, Jaume Sastre, Josep Coll Muñoz, Joan Bosco Faner, Tomàs Òrell, Pau Gener, Eduard Riudavets, Llorenç Alles i Andreu Bosch.

Ens podeu trobar al Carrer Mallorca, 25 baixos de Ciutadella de Menorca, 07760.

També ens podeu trucar al  telefon  971 38 29 20 o posar-vos en contacte per correu electrònic

 

Degà de la prensa escrita de l'Illa

 

Xuroa Menorca